Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi

Boşaltım sistemi, atık maddelerin vücuttan atılması işlemi boşaltım sistemi yoluyla gerçekleşir. Tüm canlılar beslenmelerine göre vücutlarına bir çok zararlı madde ve vücudun gereğinden fazla madde alırlar. Bu işlem her canlının yaşamını sürdürebilmesi için şart olan bir döngüdür. Beslenme yoluyla canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeyi, vücutlarına gerekli enerji almayı, bünyelerine gerekli olan yapım ve onarımı oluşturmayı sağlarlar. Canlılar beslendikten sonra vücut gerekli olan besini sindirim yoluyla kana alır ve gerisini dışarı atarlar. Canlının gereksiz besini veya zararlı maddeyi dışarı atmasına boşaltım denir. Boşaltım işleminin oluşmasına bir çok organ yardım eder. Her organ bu işlem sırasında ayrı bir görev üstlenir. Organların çalışmasına bağlı olarak canlının boşaltım işlemi yapması sistemine boşaltım sistemi denir. Başta insanlar olmak üzere her canlının hayatının sürdürebilmesi için boşaltım sisteminin çalışması gerekir. Boşaltım sistemine yardım eden organlardan birinin hasar görmesi kişinin yaşamsal biçimini doğrudan etkiler.

Boşaltım sistemi ve yardım eden organların görevleri nelerdir?

Boşaltım sistemi üzerinde birden fazla organ görev yapar. Böbreklerle, idrarın torbası ve kesesi bu organların en önemlileridir. Boşaltım işlemini tamamıyla bu organlar yaparlar. Canlının beslenmesinden ve sindiriminden hemen sonra sırasıyla görevlerini yaparak vücudun aldığı zararlı maddeleri dışarı atarlar. Aynı zamanda vücudun ihtiyacından fazlasını da dışarı atarlar. Boşaltım sistemiyle vücuda alınan üre, ürik asit, karbondioksit gazı ve besinlerden kalan fazla sularda bir çok organ yoluyla dışarı atılır. Böbrekler, idrar torbası ve idrar borusu boşaltım sistemi işlemini yapan organlarken, vücuttan bazı zararlı maddeleri de kendi görevi olarak dışarı atan başka organlarda vardır. Bu organlar akciğer, karaciğer ve kalın bağırsak gibi organlardır. Bunların yaptığı işlemlerde canlının yaşamsal devamı için yaptığı boşaltım işlemidir.
 • Böbrekler, boşaltım sisteminde en önemli organlardan birisidir. Vücuda giren atıkları süzerek idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlar. Şekilleri fasulye biçiminde, renkleri ise koyu kırmızıdır. Böbrekler kendilerini saran kalın bir yağ tabakası sayesinde dış etkenlerden korunabilmektedir. Böbrekler kendi yapısıyla üç ana bölümden oluşur. Bunlar havuzcuk bölümü, öz bölgesi ve kabuk bölgesidir. Böbreğin kabuk bölgesinde zararlı atıklar süzülür. Böbreğin öz bölgesi denen kısım süzülen kanın idrar havuzcuğuna taşınma görevini yapar. Havuzcuk bölgesi idrarı tutan bölgedir.
 • İdrar borusu, böbreğin havuzcuk bölgesinde oluşan atığı taşıyan organa idrar borusu denir. İdrar borusunun görevi taşıdığı atığı idrar kesesine yollamaktır.
 • İdrar torbası, idrar borusundan aldığı idrarı bir süre içinde tutar. İdrar torbası genişlemeye oldukça uygun bir organdır ve ihtiyaç duyduğunda genişler. Çok iyi kas yapısına sahiptir. Depoladığı idrarı üretra yoluyla vücuttan dışarı atar.
 • Akciğerler, canlının solunum yoluyla aldığı karbondioksit gazını veya su buharını yine solunum vererek dışarı atan organlardır. Kişinin vücudundaki fazla gazı dışarı atarak gereksiz gazın boşalmasını sağlarlar.
 • Deri, kişinin vücuduna aldığı fazla tuzu ve suyu terleme yoluyla dışarı atar. Bu işlem derinin kişide yaptığı tuz ve suyu boşaltma şeklidir. Derinin bu boşaltma işlemiyle vücudun gerekli ısı dengesi de sağlanmış olur.
 • Kalın bağırsak, ince bağırsaktan geçemeyen atıkları, sıvıları, fazla suyu ve tuzu depolar ve anüse gönderir.
 • Karaciğer, bu organın görevi tamamen zehirli atıkları asite dönüştürmektir. Kişilerin tükettiği bazı besinlerin parçalanması sonucu vücutta amonyak denilen çok zehirli sıvılar oluşur. Karaciğer bu zehirli sıvıları boşaltıma yardımcı olarak daha az zararsız hale getirir ve ürik asite dönüştürür.
Boşaltım sistemi nasıl çalışır ?
Kişilerin tükettiği besinlere bağlı olarak vücuda alınan besinlerden kalan tuz, su ve karbondioksit gazı kana geçer. Vücudun toplardamarı yoluyla buradan kalbe aktarılır. Kalbe geçen kirli kan akciğer atardamarı yoluyla akciğerlere gönderilir. Kişinin solunum yoluyla atıklar vücuttan dışarı atılır ve kan temizlenir. Akciğer toplardamarı yoluyla temizlenen kan kalbe geri gönderilir. Atardamarla bu kan vücuda pompalanır ve  içinde bulunan amonyakların ürik asite dönüştürülebilmesi için karaciğere gönderilir. Buradan sonraki işlem böbreklerde devam eder. Karaciğer amonyaktan temizlediği kanı son olarak böbreklere aktarır. Böbreklere gelen kirli kan ürik asitten, tuzdan ve zararlı diğer maddelerden süzülür. Bu süzülme işlemini böbrek nefron denilen kabuğu aracılığıyla yapar. Böbreklerde süzülen kan böbrek toplardamarı ile böbreklerden uzaklaştırılarak idrar kanalcıklarına geçer. Daha sonra idrar torbasında toplanır ve vücuttan idrar yoluyla dışarı çıkar. Kişinin idrarını yapması burada süzülen kanı idrar yoluyla boşaltmasıdır.

Boşaltım sistemi hastalıkları nelerdir?
 • Böbrek iltihaplanması, böbreğin öz bölgesinde veya havuzcuğunda oluşan iltihaplanma rahatsızlığıdır. En önemli belirtisi idrar tutamama durumudur. Ateşlenme ve bel ağrısına kadar belirtileri devam eder.
 • Böbrek taşı, idrarda bulunan madensel tuzların havuzcukta veya idrar kanalında birikmesiyle meydana gelen bir hastalıktır. En büyük belirtisi idrardan kan gelmesidir.
 • Sistit, üreme organları yoluyla idrar kanalına gelen mikroplara bağlı olarak idrar yaparken oluşan yanma hastalığıdır.
 • Böbrek yetmezliği, kişilerin böbreklerinin görevlerini yerine getiremez olması durumudur. Bu hastalar diyalize bağlı olarak hayatlarını sürdürebilir. Kesin çözüm gerekirse böbrek nakli gerekir.
 • Üremi, böbrek yetmezliğine bağlı olarak idrarla atılması gereken zararlı maddelerin dışarı atılamayıp kanda birikmesi durumudur.
 • Nefrit, kişinin böbreklerinin nefronlarının iltihap kapması durumudur. Bunun sonucu olarak el, ayak veya göz bölgelerinde şişme durumu oluşur.
 • Albümin, böbreklerin yapısında bulunan nefronların görevini yerine getirememesine bağlı olarak protein içeren maddelerin idrara geçmesi durumudur.
Son Güncelleme : 06.12.2018 01:48:22
Boşaltım Sistemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Boşaltım Sistemi Yorumları

şifre  Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Boşaltım Sistemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Boşaltım Sistemi Rahatsızlıkları
Boşaltım Sistemi Rahatsızlıkları
Boşaltım sistemi rahatsızlıkları, vücudumuz günlük gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için aldığı gıdaların gerekli olanını kullanırken gereksiz olanları boşaltım sistemi ile dışarı atar. Döngü halinde gerçekleştirilen bu yöntem sayesinde sindirim g...
Böbrek Boşaltım Sistemi
Böbrek Boşaltım Sistemi
Böbrek boşaltım sistemi, vücudun görevlerini yerine getirmesi için boşaltım sisteminin büyük önemi vardır. Boşaltım sistemi içerisinde yer alan üreter, idrar kesesi, böbrekler sayesinde vücuda alınan besinlerin atık olarak dışarı çıkartılması sağlanı...
Bitkilerde Boşaltım
Bitkilerde Boşaltım
 Bitkilerde boşaltım, Bitkilerin bir boşaltım organı yoktur ve bunu farklı yöntemlerle yaparlar. Boşaltım maddelerini çeşitli şekillerle uzaklaştırırlar. Suda yaşayan bitkiler boşaltım maddelerini osmos ve difüzyon olayları ile vücutlarından atarlar....
Boşaltım Hastalıkları
Boşaltım Hastalıkları
Boşaltım hastalıkları, Boşaltım sistemi vücutta bulunan zararlı atıkların dışarı atılmasını sağlar. Vücudumuz için gerekli olan besinlerin sindirilmesinden sonra kalan atıkların dışarıya atılmasını sağlar. Çeşitli yollar ile yapılan boşaltım deri, ka...
Boşaltım Sistemi Görevleri
Boşaltım Sistemi Görevleri
Boşaltım Sistemi Görevleri, Sağlıklı yaşam için temel ihtiyaçlar olan beslenme ve sıvı tüketimi esnasında, çok dikkatli olsakta   vücuda zararlı maddelerin alınması kaçınılmaz bir durumdur. Besin maddeleri sindirim sistemi ile kan ve hücrelere ulaşar...
Boşaltım Sistemi Anatomisi
Boşaltım Sistemi Anatomisi
Boşaltım Sistemi Anatomisi, boşaltım sistemi diğer adı ile üriner sistem, vücutta hayati önem taşıyan en önemli organ sistemlerinden birini oluşturmaktadır. Boşaltım sistemi, vücut sıvılarının hacim ve içeriğini kontrol altında tutarak kan basıncı, v...
Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar
Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar
Hayvanlar nasıl boşaltım yapar, Hücrelerde oluşan atık ve zehirli maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gereklidir. Bu uzaklaştırmaya boşaltım denir. Canlılarda boşaltım olmasaydı yapı bozulurdu ve canlı hayatına devam edemezdi. Tek hücreli canlılarda...
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, vücut sağlığı için hayati değer taşıyan boşaltım sistemi fizyolojisi vücut sıvılarının diğer organlara dengeli bir şekilde dağılımından, kan basıncı ve ph değeri, elektrolit dengesinin düzenlenmesinden, ve vücuttaki atık...
Yılanlar Nasıl Boşaltım Yapar
Yılanlar Nasıl Boşaltım Yapar
Yılanlar nasıl boşaltım yapar, sürüngen hayvanlar içerisinde yer alan yılanlar sindirim sistemini birtakım aşamalar dahilinde hafifletir. Birçok türe mensup olan bu canlıların vücut yapısı kalın kemiksiz bir tabakadan ibarettir. Deri üzerindeki pulla...
Boşaltım Sistemi Organları Ve Görevleri
Boşaltım Sistemi Organları Ve Görevleri
Boşaltım Sistemi Organları Ve Görevleri, Boşaltım sistemi, tüketilen besinlerin ayrıldığı ve vücudumuzda biriken işe yaramayan ve vücudumuza zarar veren değersiz atık maddelerin dışarı atılmasını sağlayan sistem boşaltım sistemidir. Su buharını ve ka...
7 Sınıf Boşaltım Sistemi
7 Sınıf Boşaltım Sistemi
7. Sınıf boşaltım sistemi canlıların hayatlarını idame ettirebilmeleri için dışarıdan alınan besinler sindirime uğrarlar ve hücrelerde çeşitli görevler için kullanırlar. Bazı besinler enerji sağlamak, bazı besinler onarıcı- yapıcı görevler yapmak, ba...
Boşaltımda Görevli Yapı Ve Organlar
Boşaltımda Görevli Yapı Ve Organlar
Boşaltımda Görevli Yapı Ve Organlar: İnsanlar günlük yaşantılarında ev, iş, okul, fabrika yani günlük hayatının her alanda yaptığı çalışma yediği gıda, içecek, tüketimi yapıldığında, çok miktarda atık olan madde oluşur. Bu atık olan maddeleri vücu...

 

Erkek Boşaltım Sistemi
5 Sınıf Boşaltım Sistemi
Boşaltım Sistemi Sağlığı
Kadın Boşaltım Sistemi
Anatomi Boşaltım Sistemi
Boşaltım Organları
Bitkiler Nasıl Boşaltım Yapar
Boşaltım Sistemine Yardımcı Organlar
Boşaltım Fizyolojisi
İdrar Boşaltım Sistemi
Boşaltıma Yardımcı Organlar
Boşaltım Sistemi Nasıl Yapılır
Boşaltım Sistemi Organları
Boşaltım Sistemi Hastalıkları
Boşaltım Sistemi Rahatsızlıkları
Böbrek Boşaltım Sistemi
Bitkilerde Boşaltım
Boşaltım Hastalıkları
Boşaltım Sistemi Görevleri
Boşaltım Sistemi Anatomisi
Boşaltım Sistemi
Hayvanlar Nasıl Boşaltım Yapar
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
Yılanlar Nasıl Boşaltım Yapar
Boşaltım Sistemi Organları Ve Görevleri
7 Sınıf Boşaltım Sistemi
Boşaltımda Görevli Yapı Ve Organlar
Boşaltım
Popüler İçerik
Boşaltım Sistemine Yardımcı Organlar
Boşaltım Sistemine Yardımcı Organlar
Boşaltım Sistemine Yardımcı Organlar, Biz canlılar yaşamlarımızı sürdürebilmek için besin kaynağı alırız. Bu besin kaynakları enerji verici, yapıcı, o...
Boşaltım Fizyolojisi
Boşaltım Fizyolojisi
Boşaltım fizyolojisi; boşaltım sistemi metabolik artıkların ve kimyasalların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Boşaltım sistemi ayrıca toksik yani z...
İdrar Boşaltım Sistemi
İdrar Boşaltım Sistemi
İdrar Boşaltım Sistemi; Boşaltım sistemi; böbrekler, üreterler ve idrar kesesinden meydana gelir. Boşaltım sistemi, yapım-yıkım olayları esnasında mey...
Boşaltıma Yardımcı Organlar
Boşaltıma Yardımcı Organlar
Boşaltıma Yardımcı Organlar, Vücudumuzun, ihtiyacı olan her türlü gıdayı sürekli tüketiyoruz, bol bol yiyoruz, içiyoruz. Nasıl ki yaşamak için yemeye,...
Boşaltım Sistemi Nasıl Yapılır
Boşaltım Sistemi Nasıl Yapılır
Boşaltım sistemi nasıl yapılır, Vücudun en önlemi sistemlerinden birisi boşaltım sistemidir. Boşaltım sistemi; vücutta bulunan atık maddelerin vücutta...
Boşaltım Sistemi Organları
Boşaltım Sistemi Organları
Boşaltım sistemi organları, Boşaltım sistemi vücudun içerisinde bulunan fazlalıkları dışarıya salması olayıdır. Yani gereğinden fazlası olan zararlı ...
Boşaltım Sistemi Hastalıkları
Boşaltım Sistemi Hastalıkları
Boşaltım sistemi hastalıkları, vücudumuzda bulunan organlarımızın herhangi bir nedenden dolayı görevini yapamayacak durumuna gelmesiyle oluşur. Vücudu...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
Yılanlar Nasıl Boşaltım Yapar
Boşaltım Sistemi Organları Ve Görevleri
7 Sınıf Boşaltım Sistemi
Boşaltımda Görevli Yapı Ve Organlar
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Aralık - 2020